Module acuut trauma

Module gericht op eerste opvang na schokkende gebeurtenissen. Heeft een preventief karakter als het gaat over ontwikkeling van traumaklachten na het meemaken van een schokkende gebeurtenis.

Is gebaseerd op theorie van Arieh Shalev, een Israëlische professor die onderzoek heeft gedaan naar de biologische aspecten van PTSS. Hij toonde aan dat als behandeling binnen vier maanden na het trauma plaatsvindt, de traumaklachten kunnen afnemen.

Verder is de module gebaseerd op richtlijnen van Field Operations Guide Psychological First Aid, van NCTSN (National Child Traumatic Stress Network) en National Center for PTSD.

 

Inhoud van de module:

Visie

Elke mens is in staat tot natuurlijke zelfgenezing als het gaat om de impact van een schokkende gebeurtenis. Voor deze periode van zelfgenezing staat 6 tot 8 weken en wordt ook wel de Watchful Wait Periode genoemd. Na deze periode kunnen we pas spreken over trauma klachten of in het ergste geval van PTSS. Gemiddeld ontwikkelen 30% van slachtoffers latere traumaklachten na het meemaken van een schokkende gebeurtenis en komen deze terecht in soms langdurige hulpverleningstrajecten. Visie van de module is om te voorkomen dat mensen uiteindelijk ernstige traumaklachten gaan ontwikkelen door preventief in te zetten binnen de Watchful Wait Periode.

Doelen

  • Herstel van de biologische belastbaarheid (veerkracht);
  • Normalisering; geslaagde aanpassing zou (weer) de norm moeten worden;
  • Voorkoming van dramatisering, pathologiseren of catastroferen van de traumatische gebeurtenis. Immers kan dit het herstel van veerkracht ondermijnen;
  • Verbinding leggen in relevante keten en eventueel protocolleren in afstemming met relevante keten.

Functie

Preventie van traumaklachten of PTSS door in ondersteunende zin in te zetten binnen Watchful Wait Periode.

Activiteiten

Opvang na een traumatische gebeurtenis is te verdelen in vier fasen met vier verschillende rollen:

  • Onmiddellijk na de gebeurtenis (eerste werkdag) in de rol van de zorgende ouder (inzetten op primaire behoeften);
  • Binnen 72 uur in de rol van leraar (psycho educatie);
  • Een tot twee weken later in de rol van therapeut (waar zit de beschadiging, eruit halen van pijnpunten);
  • Een tot twee maanden later in de rol van filosoof (betekenisgeving, reflectie)

Locatie

Inzet module is veelal outreachend;

Frequentie, intensiteit en duur

2 á 3 keer per week, met een gemiddeld totaal van 35 uur over een periode van 8 tot 12 weken.

acuut trauma team

Uitvoering van de Module

Module wordt uitgevoerd vanuit Buro TOO door een team van vier systeembehandelaren met expertise op gebied van trauma en traumaverwerking. Het team bestaat uit:

Guy van Rijswijk

Stephanie Haubrich

Joyce Smeets

Mischka Smits

 

Voor verdere info of eventuele aanmeldingen kunt u contact opnemen via:

Algemeen nummer Buro TOO: 06 14726811

E-mail: info@buro-too.eu

 

Guy van Rijswijk: 06 42059529

E-mail: guy.vanrijswijk@buro-too.eu