Gezins/systeembehandeling 6 - 18jr.

De behandeling van Buro TOO richt zich niet alleen op de jeugdige, maar op het gehele gezin. Buro TOO biedt zorg vanuit de overtuiging dat de kracht en de mogelijkheid om te veranderen in de gezinnen zelf aanwezig is. Samen met de behandelaar zoeken de gezinsleden naar herstel van verbinding en vertrouwen door de mogelijkheden optimaal te benutten. Een behandeltraject bestaat uit een aantal fases waarbij uit wordt gegaan van maatwerk.

Fase 1: kennismakingsfase. In deze fase stemmen we af op de vraag van het gezin en investeren we in het opbouwen van de samenwerkingsrelatie. Daarnaast brengen we de onderlinge relaties in kaart, inventariseren we met het gezin waar het in vastloopt, brengen de eventueel aanwezige trauma’s in kaart,  en stellen we samen met het gezin de behandeldoelen op.

Fase 2: behandelfase. In deze fase staan de behandeldoelen centraal waarbij we samen met het gezin werken aan het versterken van de veerkracht, verbeteren van de interacties, versterken affectieve relaties en identiteit van de gezinsleden. Daarnaast staan we stil bij de verwerking van eventueel aanwezige ingrijpende gebeurtenissen.

Hiermee ondersteunen we het gezin om het stagnerende verhaal weer op gang te brengen en focussen we op verandering en/of acceptatie, afhankelijk van de mogelijkheden van het gezin. In deze fase kan indien nodig ook individuele behandeling voor de jongeren worden ingezet. 

Fase 3 integratieve fase. In deze fase ligt de focus op het integreren waarbij het gezin leert het geleerde een plek geeft in het dagelijkse leven. 

Fase 4 follow-up fase. In deze fase wordt het gezin nazorg geboden en borgen we samen met het gezin de behaalde doelen. Het gezin kan in deze fase een beroep doen op Buro TOO binnen van tevoren afgesproken kaders.