Individuele behandeling gezinsleden

Soms is het nodig dat een jongere of een van de gezinsleden een individueel behandelaanbod ondersteunend aan de gezins-/systeembehandeling krijgt. Er zijn verschillende therapievormen die dan ingezet kunnen worden; we onderzoeken samen welke vorm het beste aansluit.

Als er meerdere problemen spelen wordt er een groot appel gedaan op de emotieregulatie en lukt het niet altijd alles goed te overzien en tot samenwerking te komen. Een individuele behandeling kan gericht zijn op het inzicht krijgen in en veranderen van gedachten, gevoelens en gedrag.

Door aanvullende individuele behandeling van de gezinsleden kunnen problemen effectiever aangepakt worden binnen het gezinssysteem.

Terug