Psychodiagnostiek

Om een goed beeld te krijgen van de algemene ontwikkeling, het sociaal emotioneel functioneren en eventuele kind-factoren met betrekking tot de jeugdige, is het mogelijk een diagnostiek traject te starten. Hierin kan ook aandacht zijn voor een eventueel trauma verleden en bijbehorende symptomen.

Bij het diagnosticeren is het noodzakelijk meerdere informanten, dus zowel de jeugdige als de ouders te vragen naar klachten en symptomen. De uitkomsten van het diagnostiektraject leiden tot een voorstel met betrekking tot het integreren van een behandelaanpak binnen de gezinstherapie.

Terug