Over TOO

Buro TOO biedt gezins-/systeem therapie aan jeugdigen (6-18 jaar) en hun gezin bij uiteenlopende klachten door gezins-/relationele problemen, ingrijpende gebeurtenissen en traumatische ervaringen.

Elk gezin kent zijn eigen unieke verhaal waarin meerdere en tegengestelde belevingen aanwezig zijn en mogen bestaan.

In sommige gezinnen lijkt het verhaal te stagneren door bijvoorbeeld dreigende ontwrichting of ingrijpende levensgebeurtenissen die gevolgen hebben voor een veilige hechting tussen de gezinsleden.

Jeugdigen kunnen hierdoor klachten ontwikkelen en los raken van hun ‘roots’ en vastlopen in hun ontwikkeling.

Gezinsleden kunnen elkaar verliezen en op veel onbegrip stuiten.

Buro TOO heeft de visie dat elk gezin kansen verdient, zelfs wanneer alles al geprobeerd is en het lijkt alsof niks meer helpt. Opgeven is geen optie.

Elk gezinsverhaal heeft recht op een vervolg, aansluitend op de vraag en mogelijkheden van het gezin.

Maatwerk en een acceptatie gerichte houding staat hierin voor Buro TOO centraal.

Voor Buro TOO zijn respect, autonomie, transparantie, commitment en integriteit belangrijke sleutelwoorden in het hulpverleningsproces.